اوقات شرعی
 
     
   • اداره امور اجرایی کمیسیون های ماده صد

    اداره امور اجرایی کمیسیون های ماده صد

    همکاران

    مهدی روانان
    عالیه ابراهیم پور
    سعیده کاظمی
    مریم هدایت
    معصومه یوسف زاده بایگی
    زهرا صابر
    طاهره سعیدی اسفیدان
    مریم فرقانی
    ابوالفضل خلیقی مقدم
    علیرضا باشی


    رییس اداره
    نام و نام خانوادگی:صهبا احمدیتاریخ و محل تولد: -
    میزان تحصیلات:کارشناسی ارشد -
    رایانامه:--تلفن:37620450
    فکس:--
    پل های ارتباطی
    تلفن تماس :37620450فکس :--رایانامه :--