اوقات شرعی
 
     
   • چشم انداز، اهداف، مأموریت

    چشم انداز (مبتنی بر سند چشم انداز شهر مقدّس مشهد با محوریّت شهرداری‌ در افق 1404 خورشیدی)

    •  نظام مند سازی ساخت و سازهای شهری در جهت توسعه پایدار شهر

    ‌اهداف

    • نظام مندسازی ساخت و ساز شهری با نظارت بر اصول مهندسی و شهرسازی
    •  صرفه جویی اقتصادی و مدیریت هزینه
    • هم افزایی در برنامه ها و اقدامات در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت ارگانهای دخیل در امر ساخت و ساز
    •   استفاده از فناوری های نوین
    • ایجاد و بهبود مدیریت یکپارچه و کارآمد در راستای حفاظت و صیانت از حریم
    •  افزایش اعتماد و رضایتمندی شهروندان

     مأموریت

    • جلوگیری از ساخت سازهای غیرمجاز در محدوده و حریم شهر
    •  رسیدگی به تخلفات ساختمانی
    •  پیگیری اجرا آرا کمیسیون های ماده صد
    تعداد بازدید :302
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: