اوقات شرعی
 
     
   • پرسشنامه
    عنوان: فرم اطلاعات فردی متقاضیان خدمت در اداره نظارت بر ساخت-وسازها
    کاربر: کاربر ناشناس
    ردیف سوال
    1 * نام و نام خانوادگی

    2 * کد ملی

    3 * وضعیت تأهل    4 * وضعیت نظام وظیفه
    5 * آخرین مدرک تحصیلی(مقطع و رشته):

    6 * دین و مذهب

    7 * سن

    8 * قد و وزن

    9 * شماره تلفن همراه

    10 * شماره تلفن منزل

    11 * آدرس محل سکونت

    12 * سوابق شغلی

    13 * سوابق آموزشی و پژوهشی

    14 نشانی پست الکترونیکی

    15 سایر توضیحات


    اینجانب با ارسال این برگه، کلیه اطلاعات مندرج در جداول فوق را تائید نموده و اقرار می نمایم که هیچ اطلاعات موثری را کتمان ننموده ام و در صورت اثبات مغایرت، تابعات ناشی از آن را بر عهده می گیرم .